SAMSUN CANİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Canik Anadolu Lisesi Taşımacıyı Tespit Duyurusu

2018-2019 Öğretim yılında okulumuz öğrencilerini taşıyacak servis araçları belirlenecektir. Servis taşıma ihalesine talip olacak gerçek veya tüzel kişilerin 17.08.2018 saat 17:00’ ye kadar tekliflerini okul idaresine teslim etmeleri gerekmektedir.

      İdarenin,

 

Adres        

:

Ova Mahallesi Canik/SAMSUN

Telefon     

:

3622386261

E-posta     

:

765487@meb.k12.tr

İhale Dokümanının Görüleceği İnternet Adresi

:

http://canikanadolulisesi.meb.k12.tr

İşin Niteliği

:

2018-2019 Eğitim Öğretim süresince 200 öğrencinin ikamet adreslerinden taşıma merkezi olan okulumuza 180 iş günü taşınması

İşin Yapılacak Yer       

:

Öğrencilerin ikametiyle okulumuz arası

İşin Süresi

:

İşe başlama 17.09.2018

İşin bitiş tarihi 08.06.2019

     

 

Canik Anadolu Lisesi Taşımacıyı Tespit İşi Başvuru Evrakları

1-Tebligat İçin adres beyanı, irtibat için telefon numarası varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.

2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odası belgesi.

- Gerçek kişi olması halinde Kiralamanın yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından kiralamaya ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

- Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları kanıtlayan belgeler ile tüzel kişiliğin imza sirküleri.

4-Şekli ve içeriği idari şartname/sözleşme ekinde belirlenen ağzı kapatılmış ve imzalanmış teklif mektubu

5-Taşımanın gerçekleştirileceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilerde üçte birinin tüzel kişilik adına veya tüzel kişilik tarafında gerçek kişi adına kayıtlı araçlarla 1 yıllık sözleşmesi olanlarla birlikte toplam araç sayısının üçte birine dair evrakın bulunmasına ilişkin tescilli olduğuna dair belgeler.

6-Taşıma yapılacak araçların tümünün ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporları.

7-Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi.

8-Tahdidli- tahsisli araç plaka belgeleri.

9-Güzergah teklif çizelgesi.

100. Yıl Bulvarı Hükümet Konağı 6. Kat Canik / SAMSUN - 0 362 238 82 00 (PBX)

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.